Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Jarosławska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Jarosławska 1A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Jarosławska 1B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Jarosławska 1C brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Jarosławska 1D brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jarosławska 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Jarosławska 5C brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Jarosławska 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jarosławska 11D brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Jarosławska 16 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Jarosławska 23D brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jarosławska 23J brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jarosławska 25 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jarosławska 28 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Jarosławska 32B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Jarosławska 33 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Jarosławska 47B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Jarosławska 47H brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Jarosławska 47P brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Jarosławska 68 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.