Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Kosińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Kosińskiego 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Kosińskiego 4B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Kosińskiego 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Kosińskiego 23B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.