Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Krańcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Krańcowa 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Krańcowa 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Krańcowa 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Krańcowa 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Krańcowa 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Krańcowa 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.