Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Krzywa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Krzywa 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Krzywa 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Krzywa 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Krzywa 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Krzywa 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Krzywa 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Krzywa 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Krzywa 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Krzywa 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Krzywa 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Krzywa 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Krzywa 17 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.