Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Miodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Miodowa 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Miodowa 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Miodowa 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.