Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Moniuszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Moniuszki 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Moniuszki 6A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Moniuszki 7A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Moniuszki 7C brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.