Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Morenowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Morenowa 1A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Morenowa 1B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Morenowa 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Morenowa 15 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.