Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Norwida

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Norwida 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Norwida 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Norwida 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Norwida 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Norwida 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Norwida 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Norwida 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Norwida 15 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.