Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 2 4 lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 17 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 21 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Ogrodowa 21A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.