Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Polna 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Polna 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Polna 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.