Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Posadzego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Posadzego 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Posadzego 5 9 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Posadzego 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Posadzego 12 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.