Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Pułaskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Pułaskiego 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Pułaskiego 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Pułaskiego 6A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Pułaskiego 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.