Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Rolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Rolna 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Rolna 2A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Rolna 4 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Rolna 5A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Rolna 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Rolna 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Rolna 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Rolna 12 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Rolna 15 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.