Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Słoneczna 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Słoneczna 2 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Słoneczna 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Słoneczna 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Słoneczna 9A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Słoneczna 11 1 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Słoneczna 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Słoneczna 15 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Słoneczna 18 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Słoneczna 21 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Słoneczna 24A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Słoneczna 28 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.