Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Słowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Słowicza 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Słowicza 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Puszczykowo, ul. Słowicza 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Słowicza 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Słowicza 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Słowicza 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6
Puszczykowo, ul. Słowicza 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.