Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Sosnowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Sosnowa 2A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Sosnowa 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Sosnowa 4C brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Sosnowa 8A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Sosnowa 8B brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Puszczykowo, ul. Sosnowa 8D brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.