Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Wodziczki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Wodziczki 1 27 lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Wodziczki 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.