Księgi wieczyste, Swarzędz, pl. Niezłomnych

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Swarzędz, pl. Niezłomnych 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Swarzędz, pl. Niezłomnych 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8


Zaindeksowano 18656149 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 30940804 działek, 1612522 budynków, 6069145 lokali.