Księgi wieczyste, Swarzędz, pl. Niezłomnych

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Swarzędz, pl. Niezłomnych 1A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Swarzędz, pl. Niezłomnych 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Swarzędz, pl. Niezłomnych 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Swarzędz, pl. Niezłomnych 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Swarzędz, pl. Niezłomnych 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/3
Swarzędz, pl. Niezłomnych 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/8
Swarzędz, pl. Niezłomnych 19 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.