Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Brzozowa 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Brzozowa 4 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Brzozowa 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Brzozowa 8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Brzozowa 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Brzozowa 12 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Brzozowa 14 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Brzozowa 16 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.