Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Cisowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Cisowa 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Cisowa 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Cisowa 4 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Cisowa 5 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Cisowa 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Cisowa 7 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4
Gołańcz, ul. Cisowa 9 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Cisowa 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Cisowa 11 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Cisowa 12 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Cisowa 13 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Cisowa 14 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Cisowa 15 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Cisowa 16 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Cisowa 17 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Cisowa 18 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Cisowa 19 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Cisowa 20 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Cisowa 21 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Cisowa 22 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Cisowa 23 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Cisowa 24 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Cisowa 25 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Cisowa 27 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Cisowa 29 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Cisowa 31 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.