Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 3 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 7 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 11 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 13 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 14 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 15 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 15A brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 16 1 lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 18 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 19 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 20 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Kompanii Gołanieckiej 28 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.