Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Kościelna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Kościelna 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kościelna 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Kościelna 3 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Kościelna 4 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kościelna 5 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Kościelna 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Kościelna 8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Kościelna 9 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Kościelna 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Kościelna 11 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Kościelna 12 3 lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Kościelna 12/8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Kościelna 13 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.