Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Orzechowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Orzechowa 4 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Orzechowa 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Orzechowa 8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Orzechowa 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Orzechowa 12 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4
Gołańcz, ul. Orzechowa 14 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4
Gołańcz, ul. Orzechowa 16 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.