Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Składowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Składowa 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Składowa 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Składowa 3 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4
Gołańcz, ul. Składowa 5 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.