Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Świerkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Świerkowa 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Świerkowa 4 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Świerkowa 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Świerkowa 8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Świerkowa 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/4
Gołańcz, ul. Świerkowa 12 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Świerkowa 14 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Świerkowa 16 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Świerkowa 18 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.