Księgi wieczyste, Września, ul. Słowian

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Września, ul. Słowian 2 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/1
Września, ul. Słowian 4 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/7
Września, ul. Słowian 7 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/0
Września, ul. Słowian 9 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/7
Września, ul. Słowian 11 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/4
Września, ul. Słowian 12 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/5
Września, ul. Słowian 14 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/1
Września, ul. Słowian 15 2 lokali PO1F/xxxxxxxx/8
Września, ul. Słowian 16 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/5
Września, ul. Słowian 20 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/6
Września, ul. Słowian 22 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/1
Września, ul. Słowian 24 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/8
Września, ul. Słowian 27 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.