Księgi wieczyste, Września, ul. Wrzosowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Września, ul. Wrzosowa 2 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/9
Września, ul. Wrzosowa 9 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/6
Września, ul. Wrzosowa 24 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/0
Września, ul. Wrzosowa 27 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.