Księgi wieczyste, Września, ul. Zapolskiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Września, ul. Zapolskiej 1 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/5
Września, ul. Zapolskiej 2 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/4
Września, ul. Zapolskiej 3 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/2
Września, ul. Zapolskiej 4 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/7
Września, ul. Zapolskiej 5 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/9
Września, ul. Zapolskiej 6 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/7
Września, ul. Zapolskiej 8 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.