Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Bukowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Bukowa 1 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/9
Jastrowie, ul. Bukowa 3 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/6
Jastrowie, ul. Bukowa 9 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.