Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Kilińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Kilińskiego 1 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Kilińskiego 2 3 lokali PO1Z/xxxxxxxx/9
Jastrowie, ul. Kilińskiego 3 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Kilińskiego 4 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2
Jastrowie, ul. Kilińskiego 5 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.