Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Kolejowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Kolejowa 2 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Kolejowa 3 1 lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Kolejowa 4 3 lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Kolejowa 9 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.