Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Kwiatowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Kwiatowa 1 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Kwiatowa 1A brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Kwiatowa 2 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Kwiatowa 3 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Kwiatowa 4 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2
Jastrowie, ul. Kwiatowa 5 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/9
Jastrowie, ul. Kwiatowa 6 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/6
Jastrowie, ul. Kwiatowa 7 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Kwiatowa 10 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.