Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Ogrodowa 1 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Ogrodowa 2 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Ogrodowa 4 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Ogrodowa 6 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Ogrodowa 8 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/9
Jastrowie, ul. Ogrodowa 10 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Ogrodowa 12 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Ogrodowa 14 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Ogrodowa 16 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.