Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Okrężna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Okrężna 5 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Okrężna 10 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2
Jastrowie, ul. Okrężna 11 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Okrężna 12 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Okrężna 13 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Okrężna 14 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Okrężna 15 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Okrężna 17 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Okrężna 19 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2
Jastrowie, ul. Okrężna 21 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2
Jastrowie, ul. Okrężna 30 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Okrężna 31 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7
Jastrowie, ul. Okrężna 32 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Okrężna 34 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7
Jastrowie, ul. Okrężna 38 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Okrężna 39 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/9
Jastrowie, ul. Okrężna 42 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7
Jastrowie, ul. Okrężna 45 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/6
Jastrowie, ul. Okrężna 54 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/2
Jastrowie, ul. Okrężna 62A brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Okrężna 71 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Okrężna 74 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Okrężna 77 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Okrężna 81 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Okrężna 84 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Okrężna 86 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Okrężna 104 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.