Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Słowackiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Słowackiego 1 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7
Jastrowie, ul. Słowackiego 3 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Słowackiego 5 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Słowackiego 7 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/0
Jastrowie, ul. Słowackiego 8 11 lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, ul. Słowackiego 9 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Słowackiego 10 18 lokali PO1Z/xxxxxxxx/3
Jastrowie, ul. Słowackiego 11 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Słowackiego 12 10 lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Słowackiego 13 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Słowackiego 14 12 lokali PO1Z/xxxxxxxx/1
Jastrowie, ul. Słowackiego 15 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Słowackiego 17 15 lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Słowackiego 19 7 lokali PO1Z/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.