Księgi wieczyste, Jastrowie, inne Wądołek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, inne Wądołek 4 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/4
Jastrowie, inne Wądołek 5 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/9
Jastrowie, inne Wądołek 10 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7
Jastrowie, inne Wądołek 18 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/7
Jastrowie, inne Wądołek 19 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.