Księgi wieczyste, Jastrowie, ul. Zaułek Świętojański

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jastrowie, ul. Zaułek Świętojański 2 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/5
Jastrowie, ul. Zaułek Świętojański 4 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/8
Jastrowie, ul. Zaułek Świętojański 6 brak lokali PO1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.