Księgi wieczyste, Banie, ul. Ciasna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Ciasna 3 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/7
Banie, ul. Ciasna 4 3 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Banie, ul. Ciasna 6 12 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8
Banie, ul. Ciasna 7 11 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.