Księgi wieczyste, Banie, ul. Pocztowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Pocztowa 3 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Banie, ul. Pocztowa 5 2 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Banie, ul. Pocztowa 6 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/4
Banie, ul. Pocztowa 7 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/4
Banie, ul. Pocztowa 8 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8
Banie, ul. Pocztowa 15 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.