Księgi wieczyste, Banie, ul. Sienkiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Sienkiewicza 5 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0
Banie, ul. Sienkiewicza 11 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/4
Banie, ul. Sienkiewicza 12 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0
Banie, ul. Sienkiewicza 18 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.