Księgi wieczyste, Banie, ul. Strzelecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Strzelecka 2 3 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/9
Banie, ul. Strzelecka 3 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/7
Banie, ul. Strzelecka 4 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8
Banie, ul. Strzelecka 5 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.