Księgi wieczyste, Banie, ul. Żwirki i Wigury

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Żwirki i Wigury 1 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Banie, ul. Żwirki i Wigury 1A brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Banie, ul. Żwirki i Wigury 2 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.