Księgi wieczyste, Gościno, ul. Prywatna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gościno, ul. Prywatna 1 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/3
Gościno, ul. Prywatna 2 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/9
Gościno, ul. Prywatna 3 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/0
Gościno, ul. Prywatna 4 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/2
Gościno, ul. Prywatna 5 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/8
Gościno, ul. Prywatna 6 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/3
Gościno, ul. Prywatna 8 brak lokali KO1L/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.