Księgi wieczyste, Unieście, ul. Reja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Unieście, ul. Reja 1 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/6
Unieście, ul. Reja 4 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/7
Unieście, ul. Reja 8 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.