Księgi wieczyste, Unieście, ul. Teligi

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Unieście, ul. Teligi 1 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/6
Unieście, ul. Teligi 2 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.