Księgi wieczyste, Mierzyn, ul. Sezamkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Mierzyn, ul. Sezamkowa 6 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Mierzyn, ul. Sezamkowa 8 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/3
Mierzyn, ul. Sezamkowa 10 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/7
Mierzyn, ul. Sezamkowa 12 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/1
Mierzyn, ul. Sezamkowa 19 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/6
Mierzyn, ul. Sezamkowa 23 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Mierzyn, ul. Sezamkowa 24 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Mierzyn, ul. Sezamkowa 25 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/7
Mierzyn, ul. Sezamkowa 27 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8
Mierzyn, ul. Sezamkowa 27A brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.