Księgi wieczyste, Stargard Szczeciński, ul. Towarowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 1 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/5
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 2 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/5
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 2B brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/5
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 4 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/5
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 6 2 lokali SZ1T/xxxxxxxx/4
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 7 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/2
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 8 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/2
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 9 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/2
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 10 15 lokali SZ1T/xxxxxxxx/4
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 11 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/5
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 11A brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/5
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 13 4 lokali SZ1T/xxxxxxxx/2
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 15 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/1
Stargard Szczeciński, ul. Towarowa 35 brak lokali SZ1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.