Księgi wieczyste, Tuczno, ul. Gdańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tuczno, ul. Gdańska 1 2 lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Gdańska 2 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Tuczno, ul. Gdańska 3 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Tuczno, ul. Gdańska 4 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Gdańska 6 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.