Księgi wieczyste, Tuczno, ul. Strzelecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tuczno, ul. Strzelecka 1 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Tuczno, ul. Strzelecka 3 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Strzelecka 5 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Strzelecka 6 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Strzelecka 7 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6
Tuczno, ul. Strzelecka 9 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Tuczno, ul. Strzelecka 11 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Tuczno, ul. Strzelecka 13 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Strzelecka 15 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.