Księgi wieczyste, Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 2 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 4 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 6 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 8 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 9 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 10 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/8
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 11 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 12 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 13 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 13A 29 lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 13B 46 lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 13C 15 lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 14 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/1
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 15 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 16 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 18 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 19 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 20 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 21 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 22 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 23 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 24 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 25 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 26 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 27 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 28 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 29 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 31 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/8
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 33 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 35 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 37 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 47 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 53 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.